Znalectví

Znalecká kancelář Dušek s.r.o., znalecký ústav

K Nemocnici 2375/2a

350 02 Cheb

IČO: 468 84 068

Ing. Jarmila Dušková

+420 608 708 897

duskova@zkdusek.cz

Ing. Martin Červený, MBA

+420 605 990 755

cerveny@zkdusek.cz

Znalecký ústav jmenováný Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 19.5.2006 pod č.j. 91/2006-ODS-ZN/6 a Rozhodnutím ministra spravedlnosti ze dne 14.10.2008 pod č.j. 157/2008-OD-ZN/10.

Nabízíme:

Oceňování podniků, včetně složek jeho aktiv a pasiv, oceňování obchodních podílů.

Ceny a odhady nemovitostí.